02

Energieffektiv belysning

Har du koll på din energi?

Rexel_Scrolldown-with-arrows Created with Sketch.

Modern och effektiv belysning för både plånbok och miljö

I snitt kostar elektriciteten i en fastighet 100 kronor per kvadratmeter och år. En fjärdedel av den hundralappen går till belysning. Med energieffektiv belysning och modern fjärrstyrning kan du minska fastighetens förbrukning med upp till 90 %. Vi hjälper dig att frigöra el i din fastighet. El som sedan kan användas som ”drivmedel” till elbilar och hybridbilar som behöver laddas.

De flesta fastighetsägare har samma problem: ålderdomlig belysning som står på tomgång trots att lokalen inte nyttjas. Men det finns en lösning. Genom att analysera anläggningar och göra kloka investeringar och förändringar kan energikostnaderna minskas och underhållskostnaderna optimeras.

Anpassade lösningar

Vi på Rexolution hjälper dig med både energianalyser och energimätningar samt säkerställer installationen av den nya belysningen. Vi anpassar alltid lösningen till din fastighets användningsområde, till den aktuella miljön och till de människor som faktiskt vistas där.

Snabba resultat

Energieffektivisering innebär stora förbättringar av ljusmiljön, men du får också tydliga drift- och underhållsfördelar med förvånansvärt korta ekonomiska återbetalningstider. Gammal och ineffektiv belysning kostar i snitt 25 kronor per kvadratmeter och år* och med rätt åtgärder kan kostnaden sjunka till 5 kronor per kvadratmeter och år *(Enligt Stil 2 från Energimyndigheten där ca 25 % av elförbrukningen utgörs av belysning)

Minskad miljöpåverkan

Samtidigt bidrar också den nya moderna belysningsanläggningen till en betydande minskning av fastighetens miljöpåverkan. Och den elförbrukning som du faktiskt sparar in med våra lösningar kan istället användas för elbilsladdning i din fastighet.

Minska din förbrukning med upp till

80%

  • Spara pengar Byt ut din dyra, ineffektiv belysning mot modernare alternativ.
  • Gör en insats för miljön Minska fastighetens påverkan på miljön med energisnålare belysning.
  • Professionella installatörer Med vårt rikstäckande nätverk av installatörer får du arbetet utfört av proffs.

Varför energieffektiv belysning?

Spara pengar och miljö

Alldeles för mycket fastighetsel går till spillo idag. Utrymmen som inte används står upplysta, dessutom med energikrävande och omodern belysning. Det påverkar både fastighetsägarens plånbok och vår gemensamma miljö. Med ny LED-belysning i kombination med närvaro- och dagsljusstyrning kan man spara så mycket som 90 % av den totala energikostnaden.

Framtidssäkert

Med vårt digitala analysverktyg kan du jämföra olika fastigheters förbrukning över tid och dela information och åtgärder mellan förvaltare. När vi automatiserar belysning kan vi samtidigt installera ett fastighetsautomationssystem som också kan hantera andra funktioner i fastigheten. Vi arbetar med öppna och standardiserade system som är leverantörsoberoende.

En trygg partner

Med Rexolution som partner är du i trygga händer. Vår storlek gör oss oberoende, samtidigt som vi har marknadens mest erfarna och kompetenta belysnings- och energiprojektörer i våra led. Vårt mål är att ta fram den bästa och mest långsiktiga lösningen för varje fastighetsägares unika behov.

Energieffektivisering – så fungerar det!

Vi inleder alltid med en energianalys av den aktuella fastigheten och tittar på dina möjligheter som fastighetsägare. Det handlar inte bara om minskad energianvändning genom modernare belysning, vi ser också till att din anläggning blir effektiv över tid.

En energianalys innebär att vi tillsammans går igenom anläggningen och identifierar vad som kan effektiviseras och förbättras. Analysen består av både lösningsförslag och livscykelkalkyl och ger en god helhetsbild innan själva investeringsbeslutet fattas. I genomsnitt står själva investeringen endast för ca 10 % av den totala kostnaden. Resterande 90 % utgörs av den faktiska energin och underhåll av system.

Nästa steg

Först kartlägger vi den befintliga anläggningen och sätter oss in i hur lokalerna är avsedda att användas; vilken verksamhet som bedrivs. Vi kartlägger också eventuella önskemål från både verksamheten och förvaltaren av anläggningen.

Därefter väntar lösningsförslag och då ser vi självklart till helheten i form av belysningsergonomi, ljusbehov, hållbarhet, energianvändning, underhåll och kvalitet. Rexolution ombesörjer hela logistikkedjan och ansvarar för leveranser och installationer genomförda av professionella elinstallatörer. Efter genomförd installation görs en uppföljning för att få återkoppling på vårt arbete och den levererade lösningen.

Vill du veta mer om energieffektiv belysning?

01

Laddsystem

Har du koll på din energi?

02

Energieffektiv belysning

Har du koll på din energi?

03

Solenergi

Har du koll på din energi?

04

Energilager

Har du koll på din energi?