04

Energimedvetenhet

Förstå fastighetens energianvändning och kapacitet

Rexel_Scrolldown-with-arrows Created with Sketch.

Ta kontroll över energiförbrukningen

Snabbt och enkelt

En omställning till energismarta lösningar kan skapa nya intäkter för dig, ett bekvämare boende för dina hyresgäster och minska din fastighets miljöpåverkan. Att förstå förbrukningen i fastigheten är nyckeln till effektivisering av fastigheten och till att frigöra kapacitet att möta en växande efterfrågan på morgondagens drivmedel: elektricitet. Ska vi klara de utmaningar vi står inför, med effektbrist och kapacitetsmaximering i våra stamnät, måste vi frigöra kapacitet i fastigheterna. Vi har den breda kunskapen och erfarenheten som låter dig möta framtiden på ett smartare sätt.

Små åtgärder – stor vinning

Med dagens moderna teknik kan man förenkla mycket med små medel. Automationslösningar hjälper oss att åtgärda sådant som vi människor annars skulle ha behövt göra, till exempel släcka belysningen i ett rum som ingen använder för stunden. Belysning är av tradition en stor energitjuv och bara genom att aktivera närvaro- och dagsljusstyrning (i kombination med LED-belysning) kan du öka bekvämligheten och samtidigt sänka elkostnaderna med upp till 90 %.

Sänk elkostnaderna med upp till

90%

Den (energi)smarta fastigheten

Som fastighetsägare kan det vara svårt att hålla koll på olika ”förbrukare” i lokalerna. Därmed blir det ofta svårt att avgöra vilka insatser och investeringar som ger bäst effekt.

Vi på Rexolution hjälper dig att visualisera och förstå energianvändningen och därigenom kartlägga vilka insatser som behövs för att reducera den faktiska förbrukningen och samtidigt frigöra kapacitet och effekt i fastigheten.

Vi hjälper till med att ta fram energikalkyler och beslutsunderlag för investeringar samt säkerställer en snabb men smidig övergång till en modern, energismart, automatiserad fastighet.

Att investera i uppkopplad automation lönar sig ofta snabbt! Det reducerar många gånger resurskrävande underhållsinsatser och pekar även på drifttider och driftlarm som hjälper till att peka på vilken insats som måste utföras och när för att undvika kostsamma driftstopp.

Exempel på funktioner där du kan spara energi:

- Koppla bort förbrukare av el när de inte används (kaffemaskiner, uttag)

- Närvarostyrning för belysning

Skaffa dig kontroll över energiåtgången för:

- Värme och ventliation

- Brand- och inbrottslarm

- Passagesystem och övervakningskameror

- Laddstationer för elfordon

- Driftslarm och produktionsmätning av solenergi

Varför visualisera energidata i din fastighet?

Spara pengar och miljö

Alldeles för många fastigheter förbrukar energi helt i onödan och det sliter på både miljön och plånboken. Bara genom att få kontroll, se över och slutligen automatisera belysningen i en fastighet kan du spara upp till 90 % i energikostnader.

Ett öppet system

Vi arbetar med öppna, standardiserade system som inte är knutna till en enda leverantör. Det gör att vi enklare kan skräddarsy funktioner och automationer efter just dina behov.

En trygg partner

Med Rexolution som partner är du i trygga händer. Vår storlek gör oss oberoende, samtidigt som vi har tillgång till marknadens mest erfarna och kompetenta belysnings- och energiprojektörer i våra led. Vårt mål är att ta fram den bästa och mest långsiktiga lösningen för varje fastighetsägares unika behov.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vi vill veta mer om energimedvetenhet, datavisualisering och vilka möjligheter just du (och din fastighet) har.

Kontakta oss

Rexel_Elbilsladdning_circle Created with Sketch. Laddsystem
Rexel_Energi_effektivisering_circle Created with Sketch. Energieffektivisering
Rexel_Solpaneler_circle Created with Sketch. Solenergi
Rexel_Fastighetsautomation_circle Created with Sketch. Fastighetsautomation

01

Laddsystem

En framtidssäker inkomstkälla

02

Energieffektivisering

Optimera din energianvändning

03

Solenergi

En skänk från ovan

04

Energimedvetenhet

Förstå fastighetens energianvändning och kapacitet

Kontakta oss

Rexel_Elbilsladdning_circle Created with Sketch. Laddsystem
Rexel_Energi_effektivisering_circle Created with Sketch. Energieffektivisering
Rexel_Solpaneler_circle Created with Sketch. Solenergi
Rexel_Fastighetsautomation_circle Created with Sketch. Fastighetsautomation

Hej!

Tack för att du är intresserad av vad vi erbjuder, vi kommer kontakta dig så att vi tillsammans kan skapa en lösning som passar dig och din fastighet.

Vi hörs!
Med vänlig hälsning
Rexolution