Så går det till

- Steg för steg

Splitter first Splitter second

1. Behovsanalys

Vi börjar med att ta reda på vilka förutsättningar som finns och vilka behov dina hyresgäster har. Tillsammans tar vi sedan fram en kalkyl över dina intäktsmöjligheter givet olika scenarion. Du kommer klart och tydligt att se storleken på din investering och hur snabbt du kan räkna hem. Detta för att du ska få ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

2. Fysiska förutsättningar

Därefter tar vi reda på de fysiska förutsättningarna: Hur många potentiella laddplatser har du? Hur mycket energi kan din fastighet sälja? Var är elcentralen placerad och hur ska installationen se ut? När vi tillsammans kommit fram till en lösning som passar de behov som finns och du bestämt dig är det dags för installationen.

3.Driftsättning & digital plattform

Nästa steg innebär att våra certifierade installatörer driftsätter själva laddstolparna/laddboxarna och aktiverar användarna (dina hyresgäster). Vår digitala plattform ger både dig och dina hyresgäster tillgång till det ni behöver – snabbt, enkelt och överskådligt. Dessutom finns vår kundtjänst alltid till hands för att svara på frågor, både från dig och dina hyresgäster.

4. Distribution av el väljer du själv

När det kommer till distributionen av själva elen är det naturligtvis du som väljer varifrån du vill köpa den. Här finns det goda möjligheter att profilera sig som en ”grön” aktör och erbjuda grön el till hyresgästerna.