Nyheter från Rexel

Rexel_Scrolldown-with-arrows Created with Sketch.

21 september 2020

Klimatklivet

Sök bidrag för att installera laddstationer för publik användning. Ansökan till bidrag från Klimatklivet för 2020, är öppen mellan 21 och 30 september.

17 februari 2020

Förenklade möjligheter för att ansöka om investeringsstöd till laddningspunkter.

image
08 oktober 2020

Bidrag till privatpersoner, företag & kommuner

Klimatklivet är ett statligt investeringsstöd till åtgärder som ger minskade utsläpp. Störst antal ansökningar har gällt laddstationer för laddning av elbilar och laddhybrider i publik miljö. Medel kan sökas vid speciella ansökningstillfällen, ett antal gånger per år. På grund av att budgetutrymmet kommande år är begränsat har man inte kunnat ta emot ansökningar i den omfattning som man först planerade för 2020.

Bidraget kan sökas av alla, utom privatpersoner. Det innebär bland annat företag, energibolag, kommuner och bostadsrättsföreningar.

En publik laddstation definieras som en laddstation som är tillgänglig för allmänheten och placerad där vem som helst kan använda laddstationen. Exempel är allmänna parkeringsplatser, köpcentrum eller utmed landsvägar.

Du som söker kan få upp till 50% av investeringskostnaden i stöd.
Är ni intresserade av att etablera publika laddplatser?

För dig som vill etablera en icke-publik laddstation finns andra bidrag att söka.


Vill du att vi kontaktar dig?

Vi är experter på teknik, men också på hur teknik kan skapa nya möjligheter för människor. Om du vill ha hjälp med att starta din energiresa – hör av dig till oss. Tillsammans kan vi skapa effektiva, lönsamma och hållbara lösningar för just dina behov.

01

Laddsystem

Har du koll på din energi?

02

Energieffektiv belysning

Har du koll på din energi?

03

Solenergi

Har du koll på din energi?

04

Energilager

Har du koll på din energi?