Power to Change

Rexel_Scrolldown-with-arrows Created with Sketch.

Power to Change

En hållbar och energiintelligent framtid

Det blir allt mer tydligt att det vi gör lokalt, även påverkar oss globalt. Vårt samhälle är byggt på teknik. Och tekniken har skapat många utmaningar för både natur och samhälle. Men det är vår övertygelse att energieffektiva, intelligenta och hållbara tekniska lösningar också kan ge oss drivkraften och möjligheten att möta dessa utmaningar. Rexolution är en del av Rexel, ett globalt bolag som tagit aktiv ställning för hållbarhet, bland annat genom att följa United Nations Global Compact-mål. Det är vårt ansvar och möjlighet, som teknikledande aktör, att visa vägen framåt. Och det gör vi tillsammans med dig.

Förändra din värld med Rexolution – en del av Rexel

Som en del av det globala Rexel har vi ett brett kunnande och en helhetssyn på teknik. Men oavsett vilken bransch du är i som kund, har vi också ett detaljfokus på just dina förutsättningar. På Rexolution har vi stor erfarenhet av att skapa värde och möjligheter för en mängd olika verksamheter.

Läs mer om oss

Hur grön är din fastighet?

Som fastighetsägare finns det många utmaningar i omställningen till ett grönare, mer hållbart samhälle. Men minst lika många möjligheter. Tillsammans med oss kan du få en professionell och konstruktiv genomgång av fastigheten, samt förslag på vilka effektiviseringar som kan skapa värde för både dig och de boende.

Bygg och fastighet

Vi har ett helhetsperspektiv på fastigheter och skapar energismarta, framtidssäkra lösningar. Bland annat inom belysning, automation, och energieffektivisering. En växande marknad är solenergi och elbilsladdning för ett hållbart och ekonomiskt fastighetsägande.

Installatörer

Vi erbjuder tillgänglighet, trygghet och support för våra installatörskunder, genom en dedikerad KAM-avdelning. Vi är en helhetsleverantör som hela tiden strävar efter att utveckla våra affärsmöjligheter tillsammans.

Offentlig sektor

Vi jobbar med till exempel stora fastighetsbestånd, gatukontor, äldreboenden och skolor. Vi tar fram de bästa lösningarna inom allt från vanligt elmaterial till anpassade lösningar inom belysning, laddsystem för elbilar eller kamerasystemlösningar.

Antalet elbilar växer explosionsartat. Det skapar möjligheter för dig som fastighetsägare. Rexolution erbjuder helhetstjänster inom laddsystem. Vi sköter allt från installation och hårdvara, till mjukvara och administration. Upptäck en unik tjänst som ökar dina intäkter och minskar din miljöpåverkan.

Vi tror på en förändrad värld, där energi är intelligent. Vi skapar lösningarna som bygger framtidens hållbara samhälle. Power to Change.

Solen är en gratis energikälla – ett hållbart alternativ som ger ett fast elpris i minst 25 år på egenproducerad el. Dessutom helt tyst och i stort sett underhållsfritt. Rexolution erbjuder helhetstjänster inom projektering, installation och finansiering av solenergianläggningar. Upptäck en investering som minskar både dina utgifter och miljöpåverkan.

Vi tror på en förändrad värld, där energi är intelligent. Vi skapar lösningarna som bygger framtidens hållbara samhälle. Power to Change.

Din partner

Varför välja Rexolution?

  • Upptäck digitaliseringens möjligheter med oss Vi är en del av Rexel, en av världens största distributörer av elmaterial. Vi kan vår hårdvara i minsta detalj. Men vi är också experter på digitalisering och skapar lösningar som är intelligenta, effektiva och uppkopplade.
  • Större valfrihet Vi har ingen egen produktion och handplockar de leverantörer och produkter som bäst motsvarar dina behov och skapar störst värde för dig. Vi tänker innovativt och anpassar utrustningen till idéerna – inte tvärtom.
  • Kostnadseffektiva, nyckelfärdiga lösningar Att kunna gå från idé till genomförande med en och samma partner skapar trygga, bekväma och kostnadseffektiva lösningar, med mindre tidskrävande administration. Vi är med dig hela vägen från planering och installation till administration och support.
  • Värdeskapande hållbarhetsfokus Vi löser miljöutmaningar tillsammans med våra kunder, men vi har samtidigt fokus på att investeringarna även ska skapa värde för dig – och dina kunder. Det ska löna sig att tänka hållbart!

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vi vill veta mer om elbilsladdning och vilka möjligheter just du (och din fastighet) har.