03

Solenergi

En skänk från ovan

Rexel_Scrolldown-with-arrows Created with Sketch.

Solpaneler på din fastighet

Skörda energi med hjälp av solen

För att klara den globala klimatomställningen behöver vi ren och förnybar el. Solenergi är ett utmärkt exempel på just detta. Med vår – och solens – hjälp kan du göra taket på din fastighet till en möjlig inkomstkälla. Plötsligt är du både fastighetsägare och elproducent – och kan själv använda energin i fastigheten eller sälja den vidare och låta andra ta del av förnybar energi.

Vad är solenergi och hur fungerar det?

Det finns tre förnybara energikällor: sol, vind och vatten. Solenergi är kort sagt resultatet av solstrålar som träffar solceller. Elen som bildas omvandlas, via en växelriktare, till växelström som i sin tur kopplas in i fastighetens elcentral.

Det vanligaste alternativet är takmonterade solpaneler som är förhållandevis lätta att montera. De fästs enkelt på taket och därefter sker kabeldragning och inkoppling av anläggningen.

Vi hjälper dig hela vägen

När du väljer Rexolution som partner kan du lita på att vi tar ansvar för hela processen. Från projektering och kalkyler till den färdiga lösningen, installerad och driftsatt. Och allt arbete utförs alltid av certifierade elinstallatörer.

Vill du veta mer om solpaneler till din fastighet?

Varför solpaneler på din fastighet?

Lång livslängd på din investering

Solceller är i stort sett underhållsfria och har lång livslängd. Med tiden avtar effekten, men även efter 25 år ligger den på 80 %. Den totala livslängden är över 30 år. En annan fördel är att du som fastighetsägare inte påverkas av höjda elpriser.

Vi hjälper dig med finansieringen

En solpanelsanläggning kan innebära en stor investering (även om du snabbt kan räkna hem den i form av minskade energikostnader). Rexolution kan hjälpa dig med finansieringen. Vi hjälper dig självklart också med alla typer av investeringsunderlag.

Stöd och bidrag för omställningen

Det finns olika typer av statliga bidrag för övergång till förnybar energi och energi-effektivisering. Det är Länsstyrelsen som beslutar om stöd när det gäller företag, offentlig verksamhet, organisationer och privata anläggningar som till exempel bostadsrättsföreningar. Investeringsstöd kan sökas för installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärme-hybridsystem.

Solenergi – ett vinnande koncept

Varje enskilt projekt har sina egna unika förutsättningar. Vi tar hand om projektering, installation och driftsättning av din solenergianläggning. Just projekteringen är viktig, en väl genomförd sådan säkerställer att anläggningen blir optimal och uppfyller behoven för din fastighet.

Vi hjälper dig med alla typer av takmonterade anläggningar, solcellsparker och integrerade system och när du väljer oss som partner får du alltid hjälp med både projektering och kalkylering. Våra projektörer beräknar anläggningen efter de givna förutsättningarna och tar fram en anläggningsbeskrivning samt en kalkyl. När du bestämt dig för att gå vidare med en investering kontaktar vi en certifierad installatör som gör en besiktning samt tar fram en slutlig offert för både anläggningen och installationen. Vid större och mer komplexa installationer deltar även en projektör från oss.

Vill du veta mer om våra lösningar för solenergi?

Vi tar, tillsammans med vår installatör, helhetsansvaret för din solelanläggning.

För att du ska känna dig extra trygg kan du också välja att teckna ett serviceavtal med elinstallatören
för en årlig översyn. Kontakta oss om du vill veta mer om solenergi och vilka möjligheter just du (och din fastighet) har.

Kontakta oss

Rexel_Elbilsladdning_circle Created with Sketch. Laddsystem
Rexel_Energi_effektivisering_circle Created with Sketch. Energieffektivisering
Rexel_Solpaneler_circle Created with Sketch. Solenergi
Rexel_Fastighetsautomation_circle Created with Sketch. Fastighetsautomation

01

Laddsystem

Nyckelfärdig elbilsladdning

02

Energieffektivisering

Optimera din energianvändning

03

Solenergi

En skänk från ovan

04

Fastighetsautomation

Den intelligenta fastigheten

Kontakta oss

Rexel_Elbilsladdning_circle Created with Sketch. Laddsystem
Rexel_Energi_effektivisering_circle Created with Sketch. Energieffektivisering
Rexel_Solpaneler_circle Created with Sketch. Solenergi
Rexel_Fastighetsautomation_circle Created with Sketch. Fastighetsautomation

Hej!

Tack för att du är intresserad av vad vi erbjuder, vi kommer kontakta dig så att vi tillsammans kan skapa en lösning som passar dig och din fastighet.

Vi hörs!
Med vänlig hälsning
Rexolution