01

Laddsystem

En framtidssäker inkomstkälla

Rexel_Scrolldown-with-arrows Created with Sketch.
Med Rexolution kan du erbjuda både fasta hyresgäster och tillfälliga besökare möjligheten att ladda sina elbilar.

Med Rexolution kan du erbjuda både fasta hyresgäster och tillfälliga besökare möjligheten att ladda sina elbilar.

Nyckelfärdig elbilsladdning för din fastighet

Förvandla parkeringsplatserna till en lönsam "tankstation" för elbilar

Till år 2030 beräknas det finnas 2,5 miljoner el- och laddhybrider i Sverige. Behovet av laddning kommer självklart också att öka – på jobbet, via sin bostadsrättsförening eller när man åker och handlar i ett centrum. Rexolution hjälper dig att komma igång med elbilsladdning för både fasta hyresgäster och tillfälliga besökare. Vi tar hand om allt, från installation av laddstolpar till service, support och underhåll.

Öppna morgondagens ”bensinstationer”

Idag finns det ca 70 000 el- och laddhybridbilar i Sverige och inom ett par år förväntas den siffran tiodubblas. Potentialen är med andra ord enorm. Dessutom är betalningsviljan god – ytterst få elbilsägare har möjlighet att lösa laddningen på egen hand. Som fastighetsägare sitter du på en framtida intäktsmöjlighet eftersom dina parkeringsytor också kommer att vara framtidens ”bensinstationer”.

Räkna hem din investering

Att räkna hem din investering i elbilsladdning blir en enkel match. Redan vid 15 % användning av varje laddpunkt (laddstolpe/laddstation eller laddbox) når du generellt ”break even” inom bara två år. Samtidigt har vi respekt för att det kan innebära stora investeringar och därför har vi tagit fram olika finansieringslösningar för dig som fastighetsägare.

Vår helhetslösning för elbilsladdning

Så fungerar Rexolution

Rexolution hjälper dig med elbilsladdning på dina parkeringsytor – oavsett om det är en publik parkering eller ett garage för hyresgäster. Vi erbjuder allt från förstudie till installation och driftsättning till administration, kundtjänst och service och underhåll. Låt oss hjälpa dig att både tjäna pengar och göra en miljöinsats för framtiden!

Så går det till- steg för steg

1. Behovsanalys

Vi börjar med att ta reda på vilka förutsättningar som finns och vilka behov dina hyresgäster har. Tillsammans tar vi sedan fram en kalkyl över dina intäktsmöjligheter givet olika scenarion. Du kommer klart och tydligt att se storleken på din investering och hur snabbt du kan räkna hem. Detta för att du ska få ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

2. Fysiska förutsättningar

Därefter tar vi reda på de fysiska förutsättningarna: Hur många potentiella laddplatser har du? Hur mycket energi kan din fastighet sälja? Var är elcentralen placerad och hur ska installationen se ut? När vi tillsammans kommit fram till en lösning som passar de behov som finns och du bestämt dig är det dags för installationen.

3. Driftsättning & digital plattform

Nästa steg innebär att våra certifierade installatörer driftsätter själva laddstolparna/laddboxarna och aktiverar användarna (dina hyresgäster). Vår digitala plattform ger både dig och dina hyresgäster tillgång till det ni behöver – snabbt, enkelt och överskådligt. Dessutom finns vår kundtjänst alltid till hands för att svara på frågor, både från dig och dina hyresgäster.

 

4. Distribution av el väljer du själv

När det kommer till distributionen av själva elen är det naturligtvis du som väljer varifrån du vill köpa den. Här finns det goda möjligheter att profilera sig som en ”grön” aktör och erbjuda grön el till hyresgästerna.

Intern eller publik laddning

Vilken laddlösning passar dig?

Vi skiljer på begreppen intern laddning och publik laddning. Intern laddning avser det avtal som du har med en hyresgäst för en given parkeringsplats. Det kan till exempel handla om en numrerad parkeringsplats i ett hyreshus som utrustas med en egen laddstolpe. Publik laddning innebär att vem som helst för stunden får parkera och ladda sin elbil tillfälligt.

Intern laddning Våra installatörer

Våra installatörer konfigurerar laddstationerna och sätter upp den aktuella ”kundytan” i vår webbportal. Det är där som dina kunder (hyresgäster) hanteras. Vi sätter upp priset per kWh du ska debitera samt den extra kostnad som du vill addera till parkeringsplatsen, utöver avgiften för själva parkeringen. Hyresgästen å sin sida loggar in med bank-ID och fyller i sina uppgifter och kan sedan aktivera, kontrollera och administrera sin laddning via mobilen.

Enkelt och smidigt

Som fastighetsägare betalar du endast en liten avgift per månad, baserad på antalet användare i vårt system. Samtidigt slipper du all kundhantering, laddkort, väntelistor, RFID-taggar, frågor om laddning och annat administrativt – det tar vi hand om! Vi erbjuder även ”kundsupport” 24 timmar om dygnet – perfekt för dig som vill ge dina hyresgäster bästa möjliga service.

Serviceavtal

Via Rexolution kan du också teckna ett serviceavtal som innebär att vi på årsbasis servar dina laddstationer så att de alltid fungerar. Utöver serviceavtal har vi också akututryckning om något oförutsett skulle hända. Du väljer själv mellan olika inställelsetider på 12, 24 eller 48 timmar.

Publik laddning

Om du vill ha laddstationer för tillfälliga besökare har vi en lösning för det också. Då kopplar vi upp dessa laddstationer till vår publika portal Laddkoll. Laddkoll är ett av Sveriges största publika nätverk där elbilsägare kan se var närmaste laddstation finns. Dina parkerande gäster laddar hem appen Laddkoll och söker sedan upp just din laddare i kartfunktionen. Sedan startas och stoppas laddningen (debiteringen) direkt i appen. Du bestämmer själv priset på laddningen och behåller 80 % av intäkten.

Oavsett hur din fastighet ser ut finns det en säker laddlösning

Laddning inom Brf

Vi erbjuder marknadens bästa laddsystem i paketerade lösningar, speciellt framtagna för just bostadsrättsföreningar. Vi tar hand om allt - från installation och driftsättning till hantering av avtal samt kösystem.

Laddning på arbetsplatser

Företag som har parkering för sina anställda kommer på sikt att behöva erbjuda möjligheten till elbilsladdning. Vi har därför paketerat en lösning där vi tar hand om allt, från installation och driftsättning till det rent administrativa.

Laddning på kontrakterade platser

Som fastighetsägare kan du räkna med att efterfrågan på laddmöjligheter i anslutning till dina kontraktsparkeringar kommer att öka. Vi erbjuder produkter och tjänster som anpassas specifikt för varje unik parkeringsplats.

Laddning på tillfälliga parkeringsplatser

För dig som vill erbjuda dina tillfälliga besökare laddning har vi paketerat en unik lösning där du dessutom kan marknadsföra dina laddstolpar i Laddkoll, ett av Sveriges största digitala laddnätverk.

Oavsett hur din fastighet ser ut finns det en säker laddlösning

Laddning inom Brf

För bostadsrättsföreningar som erbjuder parkering eller har parkeringsyta kommer behovet av elbilsladdning att öka i takt med elektrifieringen av fordonsflottan.

Vi erbjuder marknadens bästa laddsystem i paketerade lösningar

Vi erbjuder serviceavtal och support

24/7

Vår lösning för bostadsrättsföreningar innebär att vi tar hand om allt – från installation och driftsättning till hantering av avtal och kösystem. Vi kan även sköta faktureringen gentemot medlemmarna i föreningen. Vi erbjuder också tjänster som serviceavtal, akututryckning vid fel och tillgång till kundsupport dygnet runt.

Föreningen och dess styrelsemedlemmar slipper all administration och får en långsiktig lösning som håller över tid. Vi kan också hjälpa till att sätta pris på laddningen så att investeringen blir till en intäkt för föreningen.

Oavsett hur din fastighet ser ut så finns det en säker laddlösning

Laddning på arbetsplatser

Allt fler företag skiftar sina tjänstebilar till laddhybrider och rena elbilar. Samma skifte pågår för de anställdas privata bilar.

Vi erbjuder marknadens bästa laddsystem i paketerade lösningar

Vi erbjuder serviceavtal och suppoer

24/7

Vi har paketerat en lösning för arbetsgivare där vi tar hand om allt. Från installation, driftsättning och service till administration som intern redovisning och underlag för förmånsbeskattning. Vi erbjuder också tjänster som serviceavtal, akututryckning vid fel och tillgång till kundsupport dygnet runt.

Om du hyr ditt kontor med parkering av en fastighetsägare och vill kunna erbjuda laddning till dina anställda, hjälper vi dig gärna i dialogen med fastighetsägaren.

Oavsett hur din fastighet ser ut så finns det en säker laddlösning

Laddning på kontrakterade parkeringsplatser

Som fastighetsägare kan du räkna med att efterfrågan på laddmöjligheter i anslutning till dina kontraktsparkeringar kommer att öka. Vi erbjuder marknadens bästa laddsystem i paketerade lösningar, bestående av produkter och tjänster som vi anpassar specifikt för varje parkeringsyta.

Vi erbjuder marknadens bästa laddsystem i paketerade lösningar

Vi erbjuder serviceavtal och support

24/7

Vi installerar laddstolpar, driftsätter själva laddsystemet och tar även hand om det administrativa via vår digitala plattform. Där hanteras också alla kundavtal, kösystem och statistik kring elförbrukning på individnivå. Vi tar också hand om faktureringen och betalar sedan ut intäkten till dig.

Vi erbjuder också tjänster som serviceavtal, akututryckning vid fel, och tillgång kundsupport dygnet runt från vår kundservice.

Oavsett hur din fastighet ser ut så finns det en säker laddlösning

Laddning på publika parkeringsplatser

Med vår färdigpaketerade tjänst får du 80 % av den intäkt som genereras av laddningen, vilket gör att din investering snabbt blir till en intäkt. Som ägare till laddstationen bestämmer du själv vilket pris du vill erbjuda.

av intäkten som genereras av laddningen får du via vår färdigpaketerade tjänst

80%

Vi erbjuder serviceavtal och support

24/7

Laddstolparna ansluts automatiskt till tjänsten/appen Laddkoll och blir därmed synliga med exakt positionering. Med Laddkolls kartfunktionalitet får du därmed en fantastisk möjlighet att kommunicera direkt med Sveriges alla elbilsägare. Varje laddstolpe indikerar per automatik om den är ledig eller upptagen. Bilisten startar laddningen direkt i mobilen och betalar med den integrerade betallösningen.

Vi tar ansvar för allt som rör den publika laddningen. Dels marknadsföring av laddplatsen, kundsupport, betalfunktion och utbetalning av intäkter, men också installation, service och eventuella felsökningar. Dessutom erbjuder vi tilläggstjänster som årlig service.

Finansieringslösningar

Vi hjälper dig med investeringen

Goda finansieringsmöjligheter gör det enklare att ta beslut om en investering, även om den inte är budgeterad och därmed påverkar likviditeten. Tillsammans hittar vi en lösning för just dig.

Finansieringslösningar

Vi hjälper dig med investeringen

Företag och bostadsrättsföreningar (juridiska personer) kan delbetala investeringar inom laddbilslösningar, men också belysning, solenergi och fastighetsautomation.

Finansieringsmöjligheten gäller både produkter och installation och det finns ingen maxgräns för finansierat kapital. I vissa fall kan dessutom lånet finansieras genom den minskade energiförbrukning som installationen ger.

  • Sedvanlig kreditprövning görs
  • Återbetalningstid 24–60 månader
  • Räntesatsen sätts vid varje enskilt tillfälle beroende på lånets storlek, återbetalningstid och kreditvärdighet.

Total kontroll

Marknadens vassaste digitala plattform

Hjärtat i Rexolution är vår digitala plattform där vi hanterar allt från kundavtal och kösystem till statistik och support.

Total kontroll

Marknadens vassaste digitala plattform

I vår plattform hanteras alla kundavtal och kösystem. Här finns också underlag för fakturering – vem har laddat och för hur mycket. Även våra supportfunktioner hanteras i portalen, liksom tilläggstjänster som årlig service och akututryckning vid fel.

Vår plattform är inte bara utvecklad och optimerad för elbilsladdning. Den är också skalbar för andra framtida digitala tjänster som kan hjälpa dig att optimera dina parkeringsytor – och i slutändan tjäna mer pengar.

  • Timbaserad besöksparkering
  • Dag/natt och helgparkering
  • Månadskontrakt
  • Mobilitetslösningar för bilpool, elmopedspool och elcykelpool
  • Leveransservice

Service och support

Serviceavtal och support dygnet runt – din trygghet

God service och support är viktigt för oss. Oavsett om du har interna laddplatser eller publika laddstationer så ska dessa fungera. Vi har byggt upp en gedigen supportorganisation som tar hand om dina kunder (hyresgäster) och ser till att allt fungerar.

Supportavtal

Via vår tjänst för intern laddning erbjuder vi ett kundsupportavtal där vi tar hand om alla frågor från hyresgästerna som rör laddningen. Vi finns på plats alla dagar i veckan, dygnet runt, och vi erbjuder också akututryckning vid plötsliga fel.

I tjänsten Laddkoll (för publik laddning) ingår kundsupport alla dagar i veckan, dygnet runt, med bemannad personal. Där ser vi till att hjälpa kunden med frågor som uppkommer samt med felsökning.

Årlig service

Teckna ett serviceavtal med oss så förebygger vi fel innan de uppstår. En gång per år gör vi en besiktning av laddstationen och ser till att den fungerar. Du får sedan både ett besiktningsunderlag och förslag på eventuella åtgärder.

Hjälp med finansiering

Goda finansieringsmöjligheter gör det enklare att ta beslut om en investering, även om den inte är budgeterad och därmed påverkar likviditeten. Tillsammans hittar vi en lösning för just dig och dina förutsättningar.

Professionella installatörer

Vi har ett stort nätverk av certifierade installatörer som både installerar och kan rycka ut om det skulle bli ett hårdvarufel. Du tecknar ett akututryckningsavtal med oss och vi ser till att du får den hjälp du behöver så att dina kunder blir nöjda. Välj mellan olika utryckningsintervall.

Lastbalansering - tryggt och säkert

Våra laddstationer är utrustade med jordfelsbrytare och överspänningsskydd för att säkra laddning och kommunikation med bilen. I en BRF, eller på ett företag med en begränsad mängd tillgänglig energi, måste man också lastbalansera mellan laddstationerna. Det innebär att den totala mängd energi man har fördelas mellan laddarna på ett säkert sätt. Våra system sköter detta automatiskt – laddboxarna kommunicerar helt enkelt med varandra.

Antal laddstationer

Tillfälliga besökare

Kommer tillfälliga besökare använda någon av laddstationerna?

Laddstationernas placering

(Ex. garage. Båda alternativen valbara)

Har ni en elinstallatör idag?

Lorem ipsum dolor?

Ditt resultat

Uppgifter om dig

Ditt namn

E-postadress

Skicka in och se fullständig kalkyl

Här kan vi skriva en kort beskrivning om möjligheterna och att man kan se allt i den kompletta kalkylen

Visa fullständig kalkyl

Fullständig kalkyl

Ladda ner kalkylen för att läsa mer om hur vi har gjort våra beräkningar.

För- och efternamn

din epost

Finansieringskostnad per månad

Avbetalningstid månader

Månader

Avbetalningstid år

år

Ja

Nej

Inomhus

Utomhus

Lägg till fler +

Dina egna beräkningar

Visa kalkyl

kr

kr/mån

Möjliga intäkter från

Ökad nettointäkt

Intäktsökning

Ökad intäkt per månad

Månadsintäkt netto

Total intäkt

Total intäkt per månad

Total investering med konfiguration

Ladda ned kalkyl

Kontakta oss

Telefonnummer

+46

Vilken typ passar dina behov?

Bostadsrättsförening

Fastighetsägare

Annat

Adress

Stad

Din adress

Postnummer

Testa vår kalkylator

Hur många laddstationer behöver din fastighet?

Använd vår kalkylator för att se hur mycket pengar du kan tjäna på att arbjuda elbilsladdning i din fastighet. Du kan också se hur många laddstationer din fastighet behöver.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vi vill veta mer om elbilsladdning och vilka möjligheter just du (och din fastighet) har.

Kontakta oss

Rexel_Elbilsladdning_circle Created with Sketch. Laddsystem
Rexel_Energi_effektivisering_circle Created with Sketch. Energieffektivisering
Rexel_Solpaneler_circle Created with Sketch. Solenergi
Rexel_Fastighetsautomation_circle Created with Sketch. Fastighetsautomation

01

Laddsystem

En framtidssäker inkomstkälla

02

Energieffektivisering

Optimera din energianvändning

03

Solenergi

En skänk från ovan

04

Fastighetsautomation

Den intelligenta fastigheten

Kontakta oss

Rexel_Elbilsladdning_circle Created with Sketch. Laddsystem
Rexel_Energi_effektivisering_circle Created with Sketch. Energieffektivisering
Rexel_Solpaneler_circle Created with Sketch. Solenergi
Rexel_Fastighetsautomation_circle Created with Sketch. Fastighetsautomation

Hej!

Tack för att du är intresserad av vad vi erbjuder, vi kommer kontakta dig så att vi tillsammans kan skapa en lösning som passar dig och din fastighet.

Vi hörs!
Med vänlig hälsning
Rexolution